ŚWIAT Z SZAFY

ŚWIAT Z SZAFY


Gdyby żył obchodziłby dziś swoje 119 urodziny. Zmarł tydzień przed swoją 65 rocznicą urodzin. Urodził się w irlandzkim Belfaście, jako drugi syn Alberta i Flory Lewisów. O jego życiu opowiada film „Cienista dolina” z 1993 roku z Anthonym Hopkinsem w roli głównej.

C. S. Lewis, bo o nim mowa studiował na uniwersytecie oksfordzkim, gdzie zdobył nawet tytuł najlepszego studenta w Anglii, a także wiele państwowych wyróżnień. Interesował się literaturą renesansową i średniowieczną. Do tego stopnia, że został pierwszym w tej dziedzinie profesorem w Magdalen College w Cambridge.  Poznał tam twórcę „Władcy Pierścieni”, J. R. R. Tolkiena, z którym później długo się przyjaźnił. Wraz z Charlesem Williamsem należeli do Wielkiej Trójki The Mythpoetic Society, czyli nieformalnego towarzystwa intelektualistów oksfordzkich.

Najbardziej znanym dziełem Lewisa są Opowieści z Narnii. Cykl siedmiu książek traktujący o baśniowej krainie ukrytym w szafie i w obrazach. Dziś podawana jako klasyka literatury mówi tak naprawdę o oderwaniu się od rzeczywistości, ucieczce od zniszczonej wojną Anglii, choć nie obiło się bez krytyki, zwłaszcza, jeśli chodzi o kwestie równości płci i seksizmu. Najbardziej kontrowersyjną w tej kwestii bohaterką jest Zuzanna, która pewnego dnia zostaje z Narnii wykluczona gdyż dorasta i zaczyna interesować się chłopakami (po niewinnym pocałunku z filmowym Kaspianem Aslan mówi jej, że już nie wróci do Narnii). Zuzanna zresztą długo nie wierzy w mityczną krainę w szafie, a w końcu uważa ją tylko za dziecinną mrzonkę i wyobrażenie.

Inna kwestia dotyczy kolejności książek w cyklu. Sam autor nie numerował ich. Obecnie przyjmuje się numerację zgodną z datami wydań wydawnictwa Harper Collins.

W magicznej Narnii rządzi król Lew Aslan, jednakże nie niepodzielnie i dzieci pomagają mu odzyskać władzę i zażegnać kryzys. Głównymi bohaterami cyklu jest czwórka rodzeństwa Pevensie – Piotr, Zuzanna, Edmund i Łucja. Towarzyszą im wspomniany już wcześniej Lew Aslan, książę Kaspian, Biała Czarownica, Eustachy i Zuchon. W Narnii splatają się ze sobą motywy chrześcijańskie, mityczne, starogreckie oraz celtyckie. Na szczególne wyróżnienie zasługują tu motyw chrześcijańskie właśnie - w literaturze nie brak odwołań do życia Jezusa Chrystusa, nawoływań do zachowania czystości i niewinności. Wiele także mówi się o zazdrości i pożądaniu rzeczy bliźniego swego.
Nazwa mitycznej krainy pochodzi od włoskiego miasteczka Narni.

NARODOWE DNI SZTUKI W HOLANDII

NARODOWE DNI SZTUKI W HOLANDII

niepospolita.nl

Discover art – doesn’t it sound like a sentence from another book about slow life? Well, it turns out, that sometimes this is that thing we really need nowadays. In these times of rat races, pragmatism, minimalism and living for later – you may not believe it, but there still so many Poles in the Netherlands, who decided to live somewhen later – it’s very important to stop for a while, go to the museum, see something new, like exhibition or at least check some exposure or performance. Thanks to Teodozja and Jolanta from T&J Muurschilderingen, we had recently this pleasure to participate the National Days of Art in the Netherlands (Nationale Kunst Dagen).

Obcowanie ze sztuką – czyż nie brzmi to jak zdanie z kolejnej książki o slow life? Okazuje się jednak, że właśnie tego czasem naprawdę potrzebujemy. W dobie bieganiny, pragmatyzmu i życia na potem – a możecie mi wierzyć, w Niderlandii wciąż wiele, wiele Polaków żyje na potem! – bardzo ważne jest, żeby choć na chwilę się zatrzymać, pójść do muzeum, zobaczyć jakąś ekspozycję, albo chociaż wystawę. Dzięki Teodozji i Jolancie z T&J Muurschilderingen mieliśmy ostatnio przyjemność uczestniczyć w Narodowych Dniach Sztuki w Niderlandii (Nationale Kunst Dagen).

So once upon a Saturday we jumped into a car and reached Nieuwegein, where NKD where placed, even before the whole event has started. Exposure was made in an old factory, which was an excellent background for it. The large hangar was divided into numbered boxes, in which each artist could present himself. Art in every form - hence, apart from the paintings, you could admire beautiful photos, sculptures, lamps, and finally wooden ornaments.

W pewną deszczową sobotę wsiedliśmy w samochód i jeszcze przed otwarciem wystawy dotarliśmy do Nieuwegein, gdzie NKD miały miejsce. Wystawę zorganizowano w starej fabryce, która stanowiła doskonałe tło dla ekspozycji. Wielki hangar podzielony został na ponumerowane boksy, w których każdy artysta mógł się zaprezentować. Technika i forma dowolna – stąd też poza obrazami można było podziwiać przepiękne zdjęcia, rzeźby, lampy, czy w końcu drewniane ornamenty.

niepospolita.nl

niepospolita.nl

Many installations have naturally inspired us to create something of our own, but also to simply lose ourselves in what we see and experience. We could make small talks with every artist, ask questions about inspirations, time spent on making these masterpieces or find out, where they get their ideas from… One of the girls we met there told us, that she creates one painting during more than hundred hours! Here you can check out why. There were a few paintings we couldn’t take our eyes off, but there were also some of them, which seemed to shout for your attention.

Wiele instalacji w naturalny sposób zainspirowało nas do stworzenia czegoś swojego, ale także do tego, żeby po prostu zatracić się w tym, co widzimy i czego doświadczamy. Z każdym z artystów można było porozmawiać, zapytać go czym się inspiruje, jak długo maluje, skąd czerpie pomysły… Jedna z dziewczyn powiedziała nam, że jeden jej obraz powstaje w ponad sto godzin. Tutaj możecie sprawdzić, dlaczego. Były też dzieła, od których nie można było oderwać wzroku oraz takie, które krzyczały do Ciebie z daleka. 

niepospolita.nl

niepospolita.nl

niepospolita.nl

Teodozja and Jolanta showed two paintings, which were directly related to the Netherlands. In the corner of the big depot was a special exhibition named  Nederland Kunst Land (Holland Country of Art), where many artists exhibited their paintings inspired by this country. Therefore, you could admire here windmills, canals, and sunsets under the dutch open sky. Teodozja performed Molen (Windmill) and Klompen (Clogs aka wooden shoes). These two are very characteristic for us, Poles. There is another thing, why you should check out T & J Muurschilderingen - their paintings have hand-made, personalized frames. Each is different, tailored to the painting.

Teodozja i Jolanta wystawiły dwa obrazy związane bezpośrednio z Niderlandią. W kącie hali zrobiono specjalną wystawę pod tytułem Nederland Kunst Land (Holandia Kraj Sztuki), w którym wielu artystów wystawiło swoje obrazy inspirowane właśnie Niderlandią. Stąd też podziwiać było można wiatraki, kanały i zachody słońca na niderlandzkim niebie. Nie zabrakło też tradycyjnego niderlandzkiego open sky. Teodozja wystawiła Molen, czyli wiatrak i Klompen, czyli klompeny, czy też drewniane chodaki. Dwa bardzo dla nas, Polaków charakterystyczne symbole. T&J Muurschilderingen charakteryzuje też jeszcze jedno – ich obrazy mają ręcznie robione, personalizowane ramy. Każda jest inna, dopasowana dla danego obrazu.

niepospolita.nl
tutaj możecie zobaczyć, jak powstają obrazy Teodozji. To jeden z moich ulubionych obrazów, a także jeden z najczęściej docenianych przez Holendrów.
Here you can see where and how Teozdozja is creating.  This is one of my favorite paintings, and also one of the most appreciated by the Dutch people.
niepospolita.nl
Każdy obraz Todzi jest przemyślany w najdrobniejszym szczególe - najpierw szkic, potem farby
All we will remember and keep is a lot of memories, inspirations and of course photo. Unfortunately, many artists only agreed to make personal use photos. Hence, I leave you with a few links and a sincere invitation to discover some art!

Zachowaliśmy z tej imprezy wiele wspomnień, inspiracji i zdjęć. Niestety wielu artystów zgadzało się tylko na zdjęcia na własny użytek. Stąd też zostawiam Was z kilkoma linkami oraz serdecznym zaproszeniem do obcowania ze sztuką

AKWARELE FERNAND THIENPONDT polecam zajrzeć na jego prace. Przez cały czas trwania wystawy pan Thienpondt dopracowywał jedno ze swoich dzieł.  
CARINE MEUNIER od jej obrazów nie można oderwać wzroku. Zwłaszca od jednego. Co ciekawe Carine sprzedaje tylko kopie swoich obrazów opatrzone specjanym certyfikatem. 
MARINA CLEIREN przepiękne twarze, spójrzcie tylko na jej Michelle Pfeiffer! I bardzo miła kobieta.
KIM WIGGERS młoda dziewczyna, która poświęca na jeden obraz ponad sto godzin. Efekt jest taki, że zastanawiasz się, czy to jeszcze obraz, czy już zdjęcie. 
JOANNA SMOLARZ polski akcent. W pamięć zapadł nam obraz pary kąpiącej się w rzece (tutaj). 
DIDO DESIGN kobieta, która rysuje graficzne twarze. Jej dzieła spodobają się fanom pop - artu, ale także osobom, które szukają podobizny idola do pokoju nastolatka. 
ELS KRANENDONK również portrety. Tymrazem każdy obraz utrzymany w innej kolorystyce.
HANNEKE RIJKS cuda z drewna! I ciekawe wariacje na temat kostki rubika. 
MARGA BOOGAARD - ceramika

Listę wszystkich zobaczyć możecie tutaj - Nationale Kunst Dagen
Copyright © 2014 NIEPOSPOLITA NL , Blogger